See other templatesSee other templates

Sutartys

Sutartys su juridiniais asmenimis

LIETUVOS RESPUBLIKOS MUITINĖS ŠAKOS KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

2014 m. spalio 20 d. Nr. 11B-1000/PV3-33
Vilnius

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, juridinio asmens kodas 188785847, buveinės adresas A. Jakšto g. 1, 01105 Vilnius, atstovaujamas generalinio direktoriaus pavaduotojos Ramutės Liupkevičienės, laikinai atliekančios generalinio direktoriaus funkcijas, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-09-29 nutarimu Nr. 1037 „Dėl įgaliojimo Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos pasirašyti Lietuvos Respublikos muitinės šakos kolektyvinę sutartį“ suteiktą įgaliojimą ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-17 įsakymą Nr. AI-106 „Dėl Antano Šipavičiaus kasmetinių atostogų“,
ir

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

Panevėžys, du tūkstančiai aštuntųjų metų birželio mėnesio dvidešimta diena


Panevėžio teritorinė muitinė, juridinių asmenų registro kodas 290737910, Ramygalos g. 151, LT-36220, Panevėžys, atstovaujama viršininko Roberto Busilos, veikiančio pagal tarnybos nuostatus, patvirtintus Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 26 d. įsakymo Nr.1B-264„Dėl Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio teritorinių muitinių nuostatų patvirtinimo“ 1.5 punktu, toliau – Darbdavys, iš vienos pusės,

Bendradarbiavimas
Bendradarbiavimas
ASOCIACIJOS SUTARTIS


Vilnius, du tūkstančiai vienuoliktųjų metų balandžio mėnesio septintoji diena

   Aktyvi socialinė politika yra raktas į mūsų valstybės bei piliečių saugumą ir gerovę. Šiandien mums ypač svarbu atgauti pagarbą valstybės tarnybai, pasitikėjimą savimi, savo visuomene, savo valstybe. Mums būtina patikėti, kad čia, savo tėvynėje, mes galime susikurti garbingą ir prasmingą socialinę aplinką. Klasikinės politikos samprata numato Profesinių sąjungų dalyvavimą atstovaujant viešąjį dirbančiųjų interesą. Solidarumo stoka užtikrinant valstybės tarnyboje dirbančiųjų piliečių interesus greitai virsta socialinės įtampos židiniais, pykčio bei abejingumo salomis. Tolimesniu profesinių sąjungų raidos tikslu iškeliame atvirą piliečių organizacijų ir valdžios dialogą. Vieningas profesinių sąjungų veikimas gali tapti postūmiu vystant socialinį dialogą. Svarbiausias valstybės tarnybos profesinės sąjungos prioritetas yra valstybės tarnautojų teisių ir laisvių užtikrinimas bei sąlygų sudarymas naudotis Europos teisingumo garantijomis. Atsižvelgiant į tai,

PRITARTA
Muitinės informacinių sistemų centro
pareigūnų ir darbuotojų konferencijoje
2007 m. lapkričio 21 d.

MUITINĖS INFORMACINIŲ SISTEMŲ CENTRO KOLEKTYVINĖ SUTARTIS

Muitinės informacinių sistemų centras (toliau – Darbdavys), atstovaujamas Muitinės informacinių sistemų centro direktoriaus Petro Jakavonio, veikiančio pagal Muitinės informacinių sistemų centro nuostatus, ir Jungtinė profesinių sąjungų atstovybė (toliau – Profsąjunga), sudaryta tarp Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos bei Kauno teritorinės muitinės darbuotojų regioninės profesinės sąjungos, atstovaujama Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdybos pirmininko Jūriaus Bruklio, veikiančios pagal Įstatus,

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
Šiauliai, du tūkstančiai aštuntųjų metų balandžio mėnesio penkiolikta diena

Šiaulių teritorinė muitinė, kodas 191710840, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, buveinės adresas Metalistų g. 4, LT-78500 Šiauliai, atstovaujama viršininko Edmundo Blažio, veikiančio pagal Šiaulių teritorinės muitinės nuostatus, toliau – Darbdavys, iš vienos pusės, ir Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga, kodas 193400979, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, buveinės adresas Savanorių pr. 174-409a, LT-03153 Vilnius, atstovaujama pirmininkės Leokadijos Daujotaitės, veikiančios pagal profesinės sąjungos įstatus, toliau – Profesinė sąjunga, iš kitos pusės, toliau kartu vadinami Šalimis gerbdami žmogaus teises, siekdami plėtoti demokratiją ir prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais bei Tarptautinėmis darbo organizavimo konvencijomis, kaip lygiaverčiai socialiniai partneriai, sudaro šią kolektyvinę sutartį, toliau - Sutartis,

KOLEKTYVINĖ SUTARTIS
Vilnius, du tūkstančiai penktųjų metų birželio mėnesio trisdešimta diena
 
      Vilniaus teritorinė muitinė, atstovaujama Vilniaus teritorinės muitinės viršininko Prano Dragūno, veikiančio pagal muitinės nuostatus, toliau – Darbdavys, ir Vilniaus teritorinė muitinės įstaigų darbuotojų profesinė sąjunga, atstovaujama valdybos pirmininko Jūriaus Bruklio, veikiančio pagal profesinės sąjungos įstatus, toliau – Profsąjunga,gerbdami žmogaus teises, siekdami plėtoti demokratiją ir prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktais ir tarptautiniais susitarimais bei Tarptautinėmis darbo organizavimo konvencijomis, kaip lygiaverčiai socialiniai partneriai, sudaro šią kolektyvinę sutartį, toliau - Sutartis, dėl Vilniaus teritorinės muitinės pareigūnų ir kitų darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, toliau – Darbuotojai, darbo organizavimo, darbo apmokėjimo, kvalifikacijos kėlimo bei perkvalifikavimo, darbuotojų saugos ir sveikatos, ekonominių, socialinių garantijų taikymo bei teisės aktais nustatyto pareigūnų materialinio aprūpinimo.

Nuomonių skiltis

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd