See other templatesSee other templates

Teismai

Žinutės apie teismus ir bylų eigą

Europos Teisingumo Teismas (ETT) nustatė, kad remiantis 2003/88/EC direktyva, laikas, kurį nuolatinės darbo vietos neturintys darbuotojai praleidžia pakeliui iki pirmo kliento ir pakeliui namo iš paskutinio kliento turi būti skaičiuojamas kaip darbo laikas.

Liuksemburge esantis teismas atmetė britų ir kelių kitų vyriausybių ieškinį, kuriame reikalauta pripažinti teisėta Didžiojoje Britanijoje paplitusią darbo laiko apskaitos praktiką. Vadovaujantis ja, laikas sugaištas kelionėje pas pirmąjį klientą ir laikas grįžtant po darbo neįskaitomi į darbo savaitės laiką. Kelionės laikas prilyginamas laisvalaikiui, už jį nemokama. Lygiai tokia pati darbo laiko apskaitos tvarka šiuo metu taikoma Lietuvoje.

ETT nutartis paskelbta byloje dėl Ispanijos bendrovių „Tyco Integrated Security“ ir „Tyco Integrated Fire & Security Corporation Servicios“ darbo laiko apskaitos.

2011 m. „Tyco“ uždarė savo biurus Ispanijos regionuose, o visų darbuotojų darbo vieta tapo pagrindinis bendrovės biuras Madride. Tačiau daug įmonės, kuri montuoja ir prižiūri apsaugos sistemas, darbuotojų dirba regionuose.

Teismas
Teismas
   Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) gruodžio 23 d. nutartimi uždarajai akcinei bendrovei "Armitana" (toliau - ir Bendrovė) paliko galioti Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos paskirtą 6000 litų baudą už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimą, o pareiškėjo apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimo atmetė.

    Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 6000 litų baudą Bendrovei skyrė nustačiusi, jog ši vartotojų atžvilgiu elgėsi nesąžiningai, kada asmenims, turintiems "Privilegija" korteles (Bendrovės lojalumo klubo nariams) išsiuntė šio turinio trumpąsias žinutes: "Paskutinis išpardavimas visose STEP TOP, ŽYGIO BATAI, RENO avalynės parduotuvėse. Papildoma 20 % nuolaida nuo galutinės išpardavimo kainos TIK PRIVILEGIJA klubo nariams sausio 30 - vasario 1 dienomis!".

    Nagrinėjant bylą buvo nustatyta, jog į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą kreipėsi minėto turinio žinutę gavusi pirkėja, kuri, nurodytu laikotarpiu nuvykusi į avalynės parduotuvę, sužinojo, kad jos pasirinktos avalynės poros kaina per dvi dienas išaugo - reklamuojama šios prekės galutinė išpardavimo kaina nustatyta didesnė, nei ji buvo iki tol vykusio "Didžiojo išpardavimo" metu. Bendrovė teismui vėliau teigė, jog galutine išpardavimo kaina ji laikė kainą, buvusią žinutės išsiuntimo dieną, o ne apskritai iki jos išsiuntimo buvusią žemiausią atitinkamos prekės kainą.

2013 m. liepos 1 d. LR Konstitucinis Teismas (KT) priėmė nutarimą, nustatantį, kad teisinis reguliavimas, kuriuo dėl ekonomikos krizės sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų pareiginės algos (atlyginimo) koeficientai, valstybės tarnautojų priedų už kvalifikacines klases, statutinių valstybės tarnautojų priedų už kvalifikacines kategorijas dydžiai, prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintai teisei gauti teisingą apmokėjimą už darbą, konstituciniam teisinės valstybės principui, o teisėjų atlyginimų sumažinimą nustatantis teisinis reguliavimas – ir teisėjo bei teismų nepriklausomumo principui.

Minėtas KT nutarimas „Valstybės žiniose“ paskelbtas 2013 m. spalio 1 d., todėl nuo šios datos nesant nustatyto kitokio teisinio reguliavimo turėjo įsigalioti iki 2009 m. gegužės 1 d. galioję nesumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų atlyginimo koeficientai bei priedų dydžiai. Taigi LR Seimas 2013 m. rugsėjo 19 d. priėmė valstybės tarnybos įstatymo 25 straipsnio, 1 priedo pakeitimo įstatymą ir kitus teisės aktus (pvz. įstatymą nr. XII-523), reikalingus 2013 m. spalio 1 d. KT nutarimo išaiškinimams įgyvendinti. Priimtais teisės aktais iš esmės nustatyta, kad 2013 metais nesant pakankamai valstybės ir savivaldybių biudžetų asignavimų, valstybės tarnautojų darbo užmokesčio atkuriamoji dalis, kuri turi būti sumokėta už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d., kartu su teisės aktų nustatyto dydžio delspinigiais sumokama ne vėliau kaip iki 2014 m. kovo 1 d. Taip pat LR Vyriausybei pasiūlyta iki 2014 m. gegužės 1 d. parengti LR Seimui dėl ekonomikos krizės neproporcingai sumažinto valstybės tarnautojų darbo užmokesčio patirtų praradimų kompensavimo mechanizmą reglamentuojančio įstatymo projektą.

Reziumuojant šiandieninę situaciją pasakytina, kad nustatytas toks teisinis reguliavimas, kuris vykdant KT nutarimą didesnio darbo užmokesčio valstybės tarnautojams už laikotarpį nuo 2013 m. spalio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. užtikrintai leidžia tikėtis tik iki 2014 m. kovo 1 d. Dar daugiau, mechanizmo, valstybės tarnautojams nustatančio kompensaciją už nuo 2009 m. gegužės 1 d. neteisėtai sumažintą darbo užmokestį priėmimas užsitęs kur kas ilgiau, nes tokį mechanizmą įtvirtinantis teisės akto projektas siūlytinas pateikti LR Seimui svarstyti net iki 2014 m. gegužės 1 d.

Pareigūną apgynė teismas
Pareigūną apgynė teismas
    2008 metų vasario 15 dieną Vilniaus apygados administracinio teismo teisėja Rūta Miliuvienė paskelbė teismo sprendimą, kuriuo panaikino Vilniaus teritorinės muitinės viršininko 2007 m. spalio 4 d. įsakymą Nr. 1P-580K dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo Kenos geležinkelio posto pareigūnui V.K.

    Įsakyme dėl nuobaudos skyrimo nurodyta, kad muitiniam tikrinimui privalomos pateikti prekės be priežiūros buvo paliktos K. geležinkelio stoties laukiamojoje salėje gana ilgą laiko tarpą. Tačiau teismas nurodė į netinkamą darbo organizavimą Vilniaus teritorinės muitinės poste.

Konstitucinis Teismas, išnagrinėjęs šešis pareiškėjų – Vilniaus apygardos administracinio teismo, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo ir Vilniaus miesto apylinkės teismo prašymus, šiandien priėmė nutarimą, kuriame pripažino, kad teisinis reguliavimas, kuriuo dėl ekonomikos krizės sumažinti valstybės tarnautojų ir teisėjų pareiginės algos (atlyginimo) koeficientai, valstybės tarnautojų priedų už kvalifikacines klases, statutinių valstybės tarnautojų priedų už kvalifikacines kategorijas dydžiai, prieštarauja Konstitucijoje įtvirtintai teisei gauti teisingą apmokėjimą už darbą, konstituciniam teisinės valstybės principui, o teisėjų atlyginimų sumažinimą nustatantis teisinis reguliavimas – ir teisėjo bei teismų nepriklausomumo principui. Neprieštaravusiu Konstitucijai pripažintas įstatymas, kuriuo 2009 metų viduryje sumažintas bazinis dydis, taikomas teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų atlyginimams apskaičiuoti.

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com