See other templatesSee other templates

Muitinės pareigūnų skatinimą reglamentuojančių teisės aktuose nustatyta tvarka būtina vadovautis skaidrumo, teisingumo ir objektyvumo principais. Atkreiptinas dėmesys, kad skatinimui skiriamos lėšos iš sutaupytų darbo užmokesčio lėšų.

Skatinamo komisijos, toliau – ir Komisija, posėdžio nebuvo analizuojamas teikiamų skatinimui pareigūnų atitikimas skatinimo principams, t.y. nebuvo vertinama atsižvelgus į pareigūno pasižymėjimą atliekant jam pavestas funkcijas ar vykdant konkrečias tarnybines užduotis. Nebuvo analizuojama papildomų darbų ir pareiginių funkcijų sąsaja ar papildomos užduotys buvo atliekamos darbo metu.

Nepagrįstas Komisijos sprendimas dėl pasirinkto vienkartinės piniginės išmokos dydžio: 1 ir 2 vidutinio darbo užmokesčio dydžio vienkartinė piniginė išmoka.

Pažymėtina ir tai, kad Teikimai dėl skatinimo neišsamūs, neapibūdintas atliekamų užduočių išskirtinumas, kaip tai susiję su atliekamomis tiesioginėmis funkcijomis, koks kiekvieno pareigūno indėlis atliekant papildomas užduotis, darbų apimtis.MDPS informacija

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com