See other templatesSee other templates

ImageMUITINĖS DEPARTAMENTO ATSAKINGŲ PAREIGŪNŲ
SUSITIKIMO SU LIETUVOS MUITINĖS DARBUOTOJŲ PROFESINIŲ SĄJUNGŲ ATSTOVAIS POSĖDŽIO PROTOKOLAS


2008 11 07 Nr. 5B-254
Vilnius

Posėdis įvyko 2008 m. spalio 23 d.
Posėdžio pirmininkė Ramutė Liupkevičienė
Posėdžio sekretorė Aldona Paulauskienė
Dalyvavo: A. Danusas, R. Kavarskas, I. Lideikis, V. Mirončikas, A. Ritvas, V. Volungevičius (MD), L. Daujotaitė (Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (MDPS) pirmininkė), V. J. Rubikaitė (MDPS valdybos pirmininko pavaduotoja), R. Žilinskas (MDPS valdybos narys, MKT), G. Durneika (Kauno TM DPS pirmininkas), B. Glotnienė (Klaipėdos TM DPS pirmininko pavaduotoja), N. Jurgutytė (Klaipėdos TM DPS valdybos narė).

DARBOTVARKĖ:
1. 2007 m. balandžio 4 d. posėdžio sprendimų vykdymas (I. Lideikis).
2. Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnų tarnybos sąlygos žiemos metu (A. Ritvas, R. Kavarskas).
3. Pagalbos muitinės pareigūnams, atliekantiems muitinį tikrinimą, sistemos kūrimas (V. Volungevičius).
4. Pasirengimas muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimui (A. Danusas).
5. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA. 2007 m. balandžio 4 d. posėdžio sprendimų vykdymas.
a) Dėl sporto salių nuomos regionuose: L. Daujotaitė informavo, kad išnuomotos salės tinka tik savigynos (koviniams) įgūdžiams tobulinti, bet ne jiems mokyti, tai yra turėtų būti nuomojama salė, tinkama bendrajam fiziniam pasirengimui. R. Žilinskas papildydamas informavo, kad tik Šiaulių ir Vilniaus TM išnuomotos salės nekelia problemų, ir pasiūlė MD padengti dalį salės nuomai skirtų lėšų.
NUTARTA: Sudaryti sutartis dėl sporto salių, tinkamų pareigūnų bendrajam fiziniam pasirengimui, nuomos (atsakingi MD ir MKT).
b) Dėl suminės darbo laiko apskaitos: V. Volungevičius informavo, jog MD Teisės skyrius nepritarė MD GD įsakymo pakeitimui. L. Daujotaitės nuomone, atsiranda viršvalandžiai, o nedarbo dienomis postai (krovinių) lieka be viršininkų. G. Durneika pasiūlė „pastumti“ posto viršininko ir jo pavaduotojo darbo laiką vienas kito atžvilgiu (kad nesutaptų).

2. SVARSTYTA Muitinės mobiliųjų grupių pareigūnų tarnybos sąlygos žiemos metu.
A. Ritvas informavo, kad surengta apklausa (raštas TM), kurios pagrindu padaryta išvada, jog efektyviausias būdas šiai problemai spręsti – pasiūlyti TM padidinti kuro normas, suteikiant galimybę papildomai šildyti automobilius naudojant natūralią variklio skleidžiamą šilumą. R. Liupkevičienė atkreipė dėmesį, jog neįvykdytas praėjusio posėdžio pavedimas – sudaryti darbo grupę.
NUTARTA: Iki lapkričio 10 d. sudaryti darbo grupę ir pavesti jai pateikti raštu siūlymus mobiliųjų grupių pareigūnų tarnybos žiemos sąlygomis problemoms spręsti (ats. A. Ritvas).
L. Daujotaitė pridūrė, kad galbūt reikėtų pakeisti mobiliųjų grupių pareigūnų aprangos kai kurias sudedamąsias dalis (įsigyti šiltesnes kojines, apatinius, specialias pirštines); taip pat atkreipė dėmesį, kad užsakant drabužius reikėtų derinti dydžius (sandėliuose lieka neatsiimtų drabužių ir batų, nes netinka dydžiai). R. Kavarskas informavo, jog šiltesnė apranga buvo išduota praėjusią žiemą; G. Durneika pasiūlė, kad TM UAS atsakingi už uniformų išdavimą pareigūnai informuoti posto ir skyrių viršininkus, artėjant pareigūnų drabužių dėvėjimo laiko pabaigai.
NUTARTA: Pavesti MD UAS atsakingiems asmenims nuvykti į Vilniaus TM sandėlį ir išsiaiškinti situaciją dėl neatsiimtų drabužių ir avalynės.

3. SVARSTYTA. Pagalbos muitinės pareigūnams, atliekantiems muitinį tikrinimą, sistemos kūrimas.
V. Volungevičius informavo, jog parengti ir MD GD įsakymais patvirtinti Pagalbos muitinės pareigūnams, atliekantiems muitinį tikrinimą, teikimo Lietuvos muitinės Informacinių technologijų paslaugų centro technine ir programine įranga tvarkos nuostatai (MD GD 2008 10 07 įsakymas 1B-595) ir Muitinės departamento pareigūnų, atsakingų už pagalbos teikimą Lietuvos muitinės Informacinių technologijų paslaugų centro technine ir programine įranga, sąrašas (MD GD 2008 10 24 įsakymas Nr. 1B-642).
L. Daujotaitė pasiteiravo, ar buvo skaičiuota, kiek laiko užims informacijos gavimas.
G. Durneika pasiūlė, kad atsakingu už pagalbos teikimą būtų paskirtas ne konkretus pareigūnas, o struktūrinis padalinys; tokiu atveju viršininkas galėtų pavesti spręsti problemą kompetentingiausiam ir tuo metu laisvam pareigūnui.

4. SVARSTYTA. Pasirengimas muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimui.
A. Danusas informavo, kad atsižvelgdamas į LR Seimui numatomus svarstyti Tarnybos LR muitinėje statuto pakeitimus, MD parengė keletą finansų ministro įsakymų projektų: Muitinės pareigūnų tarnybinės veiklos vertinimo taisyklių, Statutinių komisijų darbo tvarkos taisyklių ir Kvalifikacinių kategorijų suteikimo tvarkos taisyklių.
R. Liupkevičienė pasiūlė šiuos projektus apsvarstyti ir profsąjungos atstovams ir per savaitę pateikti savo pastabas ir siūlymus; taip pat pakvietė profsąjungų atstovus aktyviai dalyvauti tarnybinės veiklos vertinimo komisijų darbe.
V. J. Rubikaitė ir L. Daujotaitė išsakė kritinių pastabų dėl tarnybinės veiklos vertinimo komisijų darbo: ne visi to nusipelnę pareigūnai yra vertinami; tarnybinės veiklos vertinimas priklauso nuo vertintojo asmeninio požiūrio; būta faktų, kai tarnybinės veiklos vertinimas stabdomas; kėlė klausimą dėl vadovų, neįvertinančių savo pavaldinių „labai gerai“, kompetencijos (jų įvertinimo „labai gerai“).

SVARSTYTA. Kiti klausimai.
Kalbėjo V. Volungevičius (KIPIS sistemos pristatymas Klaipėdoje), R. Liupkevičienė (pakvietė profsąjungų atstovus dalyvauti lapkričio 7 d. vyksiančiame MD kolegijos posėdyje), L. Daujotaitė (dėl postų pareigūnų pensijos), G. Durneika (dėl tikrinimosi VRM poliklinikoje ir mokėjimo už reabilitacijos paslaugas).

Posėdžio pirmininkė Ramutė Liupkevičienė

Posėdžio sekretorė Aldona Paulauskienė
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com