See other templatesSee other templates

Image

Kokie turėtų būti Jūsų veiksmai gavus pranešimą apie Jūsų atžvilgiu pradėtą tarnybinį patikrinimą?

1. Privalote žinoti, kad rašyti paaiškinimą, pasiaiškinimą tėra Jūsų teisė, jokiu būdu ne pareiga. Ši teisė reiškia, kad Jūs galite ją realizuoti arba ne. Kitaip tariant Jūs turite teisę nepateikti paaiškinimo apskritai arba pateikti jį vėliau nei esate prašomas (Jums patogiu laiku);

2. Jūs neprivalote teikti paaiškinimo nedelsiant (!). Paaiškinimą Jūs galite pateikti per protingą terminą (pvz. 3-4 dienas), nepriklausomai nuo to koks terminas nurodytas Jums įteiktame pranešime.;

3. Privalote atminti, kad Jūs turite teisę:

3.1. bet kada teikti paaiškinimus, prašymus ir įrodymus;

3.2. susipažinti su tarnybinio patikrinimo išvada ir visa surinkta medžiaga;

3.3. turėti advokatą arba atstovą tarnybinės nuobaudos skyrimo procedūros metu. Tai reiškia, kad duodami paaškinimą raštu arba žodžiu (kuomet esate apklausiamas tarnybinį patikrinimą atliekančio pareigūno) galite turėti advokatą ar atstovą. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga savo nariams visais atvejais jų pageidavimu užtikrina atstovavimą (neatlygintinai);

4. jei esate Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdybos, tarybos ar komiteto narys, tarnybinė nuobauda Jums negali būti paskirta negavus profesinės sąjungos sutikimo;

5. su įsakymu paskirti tarnybinę nuobaudą Jus privalo pasirašytinai supažindinti ne vėliau, kaip per 5 dienas. Priešingu atveju bus pažeista Jūsų teisė į gynybą, todėl paskirtoji nuobauda bus neteisėta;

6. įsakymą paskirti tarnybinę nuobaudą turite teisę apskųsti muitinės įstaigos vadovui, Muitinės departamento generaliniam direktoriui arba administraciniam teismui; Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos nariai šia garantija naudojasi neatlygintinai;

Pagaliau būtina prisiminti, kad visuomet galite surinkti profesinės sąjungos vadovų numerį ir pasiteirauti kaip elgtis keblioje situacijoje. Konsultacija Jums bus suteikta nepriklausomai nuo to ar esate profesinės sąjungos narys.

Dažnas veikiamas streso ir senų įpročių skuba rašyti paaiškinimą ir tik po to kreipiasi į profesinę sąjungą. Tokiu atveju profesinės sąjungos galimybės Jus ginti tampa komplikuotos. Taigi, taip elgtis nevertėtų. Turite žinoti, kad visada galite tikėtis MDPS paramos ir pagalbos.

Atminkite, kad tarnybinis patikrinimas yra reglamentuotas teisinis procesas ir ne visuomet baigiasi tarnybinės nuobaudos paskyrimu.
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com