See other templatesSee other templates

ImageAr į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įeina darbuotojo vaiko priežiūros, kol jam sueis vieneri metai atostogų laikas?

DK 170 straipsnio 1 dalies 3 punktas numato, kad į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitoma laikas, per kurį pagal įstatymus darbuotojui išsaugoma darbo vieta (pareigos) ir mokama stipendija arba kitos išmokos, išskyrus laiką, kai darbuotojas yra išėjęs vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis treji metai.

DK 180 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Remiantis DK 178 str. 1 p. ir 2 p., 179 str., 180 str., darytina išvada, kad vaiko priežiūros atostogos suteikiamos nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos iki vaikui sueis treji metai. Todėl (pagal DK 170 str. 1 d. 3 p.) darbuotojo vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sueis treji metai laikas neįskaitomas į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos.

DK 170 str. 1 d. 4 punktas numato, kad į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitoma laikas, kurį darbuotojas gavo ligos, motinystės arba tėvystės pašalpą. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5 straipsnio 3 dalimi, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) pašalpos skiriamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims šiais atvejais:

1) motinystės – moterims nėštumo ir gimdymo atostogų metu;

2) tėvystės – apdraustajam asmeniui tėvystės atostogų metu, kol vaikui sueis vienas mėnuo;

3) motinystės (tėvystės) – apdraustajam asmeniui vaiko priežiūros atostogų, kol vaikui sueis vieni metai, laiku.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad sąvokos „motinystės“ ir „motinystės (tėvystės)“ pašalpos nėra tapačios. Jos žymi atskiras pašalpų rūšis. Todėl DK 170 str. 1 d. 4 punkte minimos ligos arba motinystės pašalpos yra atitinkamai Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta ligos pašalpa ir to paties įstatymo 5 straipsnio 3 dalies 2 punkte nurodyta motinystės pašalpa (nėštumo ir gimdymo atostogų laikotarpiu). Todėl vadovaujantis DK 170 str. 1 d. 4 p., į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos, įskaitomas:

1) laikas, kai darbuotojas yra laikinai nedarbingas (gauna ligos pašalpą);

2) laikas, kai darbuotoja yra nėštumo ir gimdymo atostogose (gauna motinystės pašalpą);

3) laikas, kai darbuotojas yra tėvystės atostogose (gauna tėvystės pašalpą).

Remiantis išdėstytu, darytina išvada, kad vaiko priežiūros atostogų laikas iki vaikui sueis treji metai nėra įskaitomas į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos (DK 170 str. 1 d. 3 p.). Pažymėtina, kad į darbo metus, už kuriuos suteikiamos kasmetinės atostogos taip pat neįeina vaiko priežiūros atostogų dalis iki vaikui sueis vieneri metai, kai darbuotojas šiuo laikotarpiu gauna motinystės (tėvystės) pašalpą.
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com