See other templatesSee other templates

Atkreipiame dėmesį, kad profesinių sąjungų nariai dirbantys pagal darbo sutartis turi teisę į papildomas atostogų dienas pagal galiojančios Šakos kolektyvinės sutarties 58 straipsnį:

58. Darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, kasmetinių atostogų trukmė ilginama atsižvelgiant į ilgalaikį nepertraukiamą darbo stažą muitinėje: išdirbus 15 metų suteikiama viena papildoma darbo diena kasmetinių atostogų, išdirbus 20 metų suteikiamos 2 papildomos darbo dienos kasmetinių atostogų, už kiekvienus paskesnius metus suteikiama po 2 papildomas darbo dienas kasmetinių atostogų. Šios papildomos kasmetinių atostogų dienos turi būti išnaudojamoms per vienerius metus.

Taip pat teisę į papildomas apmokamas saviugdos (+2 d.d.) ir sveikatinimosi (+5 d.d.) atostogas turi visi profesinės sąjungos nariai pagal galiojančią Nacionalinę kolektyvinę sutartį turinčią LR įstatymo galią (III SKYRIUS. PAPILDOMOS GARANTIJOS PROFESINIŲ SĄJUNGŲ NARIAMS):

- 2 papildomos apmokamos kasmetinių atostogų dienos saviugdai. Papildomas kasmetines atostogas, kurių metu mokamas darbuotojo vidutinis darbo užmokestis, išnaudoti reikia per 2022 metus. Jeigu papildomos dienos nepanaudojamos per metus, jos negali būti kaupiamos. Tačiau darbuotojui išeinant iš darbo arba atleidžiant jį įstatymų nustatytais pagrindais, už nepanaudotas papildomas atostogas turi būti kompensuojama kaip ir už kitas kasmetines atostogas proporcingai 2022 metais dirbtam laikotarpiui.

- Iki 10 darbo dienų mokymosi atostogos, mokant vidutinį darbo užmokestį, arba iki 20 darbo dienų, mokant už jas 50 procentų jo vidutinio darbo užmokesčio. Norint pasinaudoti šią galimybe, darbdaviui reikėtų pristatyti pažymą apie mokymąsi.

- Vietoj mokymosi atostogų profesinės sąjungos narys galės pasirinkti iki 5 darbo dienų sveikatai gerinti, mokant vidutinį darbo užmokestį.

MDPS informacija

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com