See other templatesSee other templates

Laiškas
Laiškas
   "Nuo 2011m. gegužės 10 d. Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritorinėse muitinėse pradėtas eksperimentas, diegiant muitinei deklaruojamų prekių tikrinimo pakeitimus. MD, realizuoja eilinę ,,genealią" J.Rimkevičiaus, J.Miškinio ar J.Balčiūno idėją. Eksperimentas nesuderintas su darbuotojų atstovais.

    Tai pradėta daryti pažeidžiant teisės aktų reikalavimus ir pareigūnų teises. MD generalinis direktorius 2011-05-09 pasirašo įsakymą apie eksperimento pradžią, po 16.00 val. išsiunčia įsakymą vykdymui, o pareigūnai pradeda darbą nuo kitos dienos (2011-05-10) 8.00 val. Tokio MD strategų operatyvumo reikėtų pasimokyti ir specialiosioms tarnyboms. Sudaromas darbo (pamainų) grafikas pažeidžiant įstatymus, net neinformavus pareigūnų apie jų darbo funkcijų pasikeitimus, pareigūnai neįspėjami apie darbo sąlygų pakeitimus, nesupažindinami su darbą reglamentuojančiais teisės aktais, darbo tvarkomis. Pareigūnų net niekas nesiteikė informuoti kodėl ir kam tai daroma, kodėl pasirinkti būtent jie. Demokratinėje šalyje darbdavys bent pasikalba su darbuotoju prieš priimdamas sprendimą dėl jo darbo, paaiškina darbo pasikeitimus, pasiteirauja ar darbuotojas sutinka, kad jo darbo sąlygos pasikeistų. Lietuvos muitinėje to nereikia?

   MD vadovai puikiai supranta, kad krovinio tikrinimas susijęs su pakrovimu, iškrovimu, autotransporto priemonių išrinkimu ir ardymu. Tai darbas su pavojingomis medžiagomis (kuras, dujos, tepalai ir t.t.). Tačiau vadovai paskiria pareigūnus, neparengtus tokiam darbui. Kvalifikuoti muitinės postų pareigūnai su aukštuoju universitetiniu išsilavinimu verčiami dirbti automechanikais - ardyti automobilius. Šiai veiklai muitinės pareigūnai neturi nei reikiamų įgūdžių, nei leidimų dirbti su specialia (dujine) įranga. Pareigūnai neapmokyti dirbti su degiomis ir sprogiomis medžiagomis. Pažymėtina, kad tokiems darbams reikalingas specialus techninis išsilavinimas, neužtenka turėti tik vairuotojo teises. Turbūt ir MD vadovai patys neremontuoja ir neardo asmeninių automobilių. Kas prisiims atsakomybę, jei išrenkama dujinė įranga sprogs, ar bus apgadinta autotransporto priemonė ir bus pareikštos pretenzijos? Muitinės pareigūnai nėra apdrausti šiuo atveju. Jie nėra apdrausti ir nuo nelaimingų atsitikimų darbe. Ar bus kalti muitinės strategai? Atsakymas aiškus - "Ne". Taisyklėse parašyta: „24. Atliekant prekių ir transporto priemonių tikrinimą būtina laikytis darbų saugos taisyklių reikalavimų“.

    Muitinėje vietoje saugaus darbo nuostatų užtenka, kad ponai vadovai, prisidengę menamos kovos su kontrabanda skraiste, pasirašytų bet kokią nesąmonę. O jeigu "eksperimento" įgyvendinimas nepavyks, kaltė bus suversta teritorinės muitinės viršininkui ar eiliniam muitininkui, kuris, anot MD vadovo, "...ir taip viską sulaužo, nes moka dirbti tik su pieštuku."

Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos reikalavimas atšaukti neteisėtą darbo grafiką Lavoriškių kelio poste, PDF formatas
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com