See other templatesSee other templates

 Visuomenei nuo 2013-02-15 iki 2013-03-08 pateiktas svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo "Dėl Lietuvos respublikos Vyriausybės 2002m. birželio 24 d. nutarimo Nr.966 "Dėl konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo projektas.

Rengėjas, Valstybės valdymo departamenas, pateikdamas šį projektą, numato, kad taip padidės visuomenės pasitikėjimas atrankos sistema ir patrauklumas dalyvauti atrankoje į valstybės tarnybą. Aiškinamajame rašte teigiama, kad sukūrus dvipakopę, iš dalies centralizuotą valstybės tarnautojų atrankos sistemą ir įtvirtinus privalomą valstybės tarnautojui privalomų bendrųjų ir vadovavimo gebėjimų patikrinimą, bus užtikrintas didesnis atrankos į valstybės tarnautojo pareigas skaidrumas ir objektyvumas. Taip bus užkertamas kelias bičiulių ir giminaičių protegavimui (nepotizmui) bei politinių partijų narių protegavimui, taip pat kitoms korupcijos formoms.

Projekte numatoma, kad pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas bendrieji gebėjimai centralizuotai būtų tikrinami Valstybės tarnybos departamente pretendentams sprendžiant bendrųjų gebėjimų testą, kurį sudarys klausimai bendriesiems mąstymo gebėjimams ir bendrosioms kompetencijoms patikrinti bei klausimai iš pagrindinių teisės aktų. Pretendentams, siekiantiems užimti vadovaujamąsias valstybės tarnautojo pareigas, Valstybės tarnybos departamente taip pat būtų vertinami vadovavimo gebėjimai. O įstaigose būtų pravedamas pokalbis, kurio metu bus vertinamas pretendentų tinkamumas eiti valstybės tarnautojo pareigas. Konkurso įstaigoje metu pretendentams gali būti pateikiama ir praktinė užduotis raštu ir (ar) žodžiu, bei turi būti užtikrintas pokalbio metu pateikiamų klausimų ir praktinės užduoties konfidencialumas.

Atkreiptinas dėmesys, kad priėmimo į pareigas komisijos darbe stebėtojo teisėmis gali dalyvauti konkursą organizuojančioje įstaigoje veikiančios profesinės sąjungos deleguotas atstovas, o jeigu įstaigoje veikia kelios tokios profesinės sąjungos – šių profesinių sąjungų tarpusavio susitarimu deleguotas bendras atstovas.

Prašymą stebėtojo teisėmis dalyvauti komisijos darbe profesinė sąjunga turi pateikti per 10 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ dienos, taip pat ir konkurso paskelbimo dieną elektroniniu paštu konkursą organizuojančiai įstaigai. Konkursą organizuojanti įstaiga apie konkurso laiką ir vietą praneša profesinei sąjungai elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki konkurso.

Komisijos darbe stebėtojo teisėmis dalyvaujantys profesinių sąjungų atstovai komisijos sekretoriui prieš konkursą įstaigoje privalo pateikti galiojantį asmens dokumentą, kuriame yra asmens kodas ir nuotrauka, įgaliojimą dalyvauti komisijos darbe stebėtojo teisėmis ir pasirašyti pasižadėjimą neatskleisti asmens duomenų paslapties ir per konkursą gautos informacijos, kuris pridedamas prie konkurso protokolo.

Komisijos darbe stebėtojo teisėmis dalyvaujantys profesinių sąjungų atstovai turi teisę stebėti konkurso įstaigoje eigą. Jiems draudžiama konkurso metu daryti garso ar vaizdo įrašus, naudoti kitas technines priemones. Šias technines priemones naudojantys ar komisijos darbui trukdantys profesinių sąjungų atstovai komisijos pirmininko sprendimu gali būti pašalinti iš konkurso ir apie tai pažymima protokole.

Už šio teisės akto parengimą tiesiogiai atsakingi:
Adrianas Mečkovskis, 271 8234, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Liudas Bučinskas, 271 8735, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Pateikiame nuorodą į teisės akto projektą ir susijusius dokumentus
Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com