See other templatesSee other templates

Reglamentuojantys dokumentai

Pagrindiniai MDPS veiklą reglamentuojantys dokumentai
Lietuvos Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo
Įstatai
I skirsnis.
BENDROJI DALIS

1. Lietuvos Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas (toliau tekste – Susivienijimas) yra Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų organizacija.
2. Susivienijimas yra socialinis partneris - darbuotojų atstovas, turintis teisę pasirašyti susitarimus ir kolektyvines sutartis su Vyriausybe, ministerijomis, Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, muitinės įstaigų vadovais - darbdaviais ir kitomis organizacijomis.
3. Susivienijimas yra juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais, reglamentuojančiais profesinių organizacijų veiklą, ir šiais įstatais.

MUITINĖS DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA
KOMITETŲ
DARBO REGLAMENTAS
I skirsnis.
BENDROJI DALIS


1. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos komitetų (toliau tekste – ,,komitetai“) darbo reglamento (toliau tekste – ,,reglamentas“) paskirtis – vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu ir profesinės sąjungos įstatais, sunorminti, apibrėžti ir detalizuoti profesinės sąjungos komitetų darbo tvarką ir kompetenciją.
2. Komitetų darbo reglamentą tvirtina Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdyba.
3. Komitetai yra Muitinės darbuotojų profesinę sąjungą ir jos narius atstovaujamasis organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas. Komitetai veikia vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, profesinės sąjungos įstatais, profesinės sąjungos konferencijų nutarimais, valdybos sprendimais bei šiuo darbo reglamentu.

MUITINĖS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

VALDYBOS
DARBO REGLAMENTAS
I skirsnis.
BENDROJI DALIS

1. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdybos (toliau tekste – ,,valdyba“) darbo reglamento paskirtis – remiantis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu ir profesinės sąjungos įstatais, sunorminti, apibrėžti ir detalizuoti profesinės sąjungos valdybos darbą tvarką, valdybos struktūrą, valdybos narių kompetenciją.
2. Valdybos darbo reglamentą (toliau tekste – ,,reglamentas“) priima ir keičia Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdyba.

MUITINĖS DARBUOTOJŲ ROFESINĖ SĄJUNGA

ĮSTATAI
I skyrius.
BENDROJI DALIS

1. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga) yra Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta organizacija, jungianti muitinės įstaigų ir organizacijų darbuotojus.
2. Profesinė sąjunga yra socialinis partneris - darbuotojų atstovas, turintis teisę pasirašyti susitarimus ir kolektyvines sutartis su Vyriausybe, ministerijomis, darbdaviais ir jų organizacijomis.
3. Profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir turi Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymo bei kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytas teises ir veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.

Nuomonių skiltis

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
DMC Firewall is a Joomla Security extension!