See other templatesSee other templates

Reglamentuojantys dokumentai

Pagrindiniai MDPS veiklą reglamentuojantys dokumentai

018-07-16 buvo paskelbtas Seimo priimtas ir Prezidentės pasirašytas naujos redakcijos valstybės tarnybos įstatymas. Įstatymas įsigalios 2019-01-01 ir pakeis kai kurias šiuo metu galiojančias taisykles. Įstatymo pakeitimo iniciatoriai akcentavo siekiantys veiksmingesnio valstybės tarnybos valdymo ir efektyvesnės valstybės tarnybos. Pats įstatymo projektas per pusmetį nuo pateikimo iki priėmimo nukeliavo ilgą kelią, buvo koreguojamas, todėl priėmus ir paskelbus įstatymą tikslinga aptarti ką pavyko pasiekti pakeitimus inicijavusiai Vyriausybei, apžvelgti pagrindines naujoves valstybės tarnyboje ir išanalizuoti, kokių pasikeitimų galima tikėtis įsigaliojus naujajai Valstybės tarnybos įstatymo redakcijai.

Posūkis link postų sistemos

Europoje valstybės tarnybos sistemos tradiciškai skirstomos į dvi rūšis karjeros sistemą ir postų sistemą. Šiuo metu Lietuvoje galiojantis Valstybės tarnybos įstatymas turi daugiau bruožų būdingų karjeros sistemai, kurioje akcentuojama patirtis valstybės tarnyboje, viešajame administravime apskritai, įtvirtintos garantijos ilgiau dirbantiems ir pan. Įvertinus priimtą dokumentą, atrodo, kad Vyriausybė, inicijavusi pakeitimus, šią sistemą yra linkusi keisti. Pagrindiniais naujosios įstatymo redakcijos pokyčiais laikytinos normos, susijusios su darbo užmokesčio sistema, išsilavinimo reikalavimais, instrumentais atleisti neefektyviai dirbantį valstybės tarnautoją, atrankos procedūrų pakeitimais, valstybės tarnybos funkcijų išgryninimu.

Seimas naujojoje įstatymo redakcijoje įtvirtino naujų valstybės tarnybos principų – pavyzdžiui atvirumo (idėjoms), efektyvumo, kūrybingumo principus. Iki šiol, pavyzdžiui, efektyvumo principas buvo numatytas Viešojo administravimo įstatyme ir buvo taikomas bendrai (įstaigai, visam subjektui, ne konkrečiam tarnautojui), tuo tarpu naujasis valstybės tarnybos įstatymo principas turėtų būti taikomas konkrečiai kiekvienam tarnautojui. Naujų principų įtvirtinimas valstybės tarnybos įstatyme gali būti vertinamas kaip gera prielaida valstybės tarnybos efektyvumui didinti, principų reikšmė gali būti didelė, tačiau kaip praktikoje tai suveiks – sudėtinga prognozuoti.

Preliminariai įvertinus įstatyminį reguliavimą galima teigti, kad karjeros sistemos elementų Valstybės tarnybos įstatyme šiek tiek sumažėjo (ar sumažėjo jų intensyvumas), tačiau sistema ir toliau išlieka su vyraujančiais karjeros sistemos požymiais.

MUITINĖS DARBUOTOJŲ PROFESINĖ SĄJUNGA
KOMITETŲ
DARBO REGLAMENTAS
I skirsnis.
BENDROJI DALIS


1. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos komitetų (toliau tekste – ,,komitetai“) darbo reglamento (toliau tekste – ,,reglamentas“) paskirtis – vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu ir profesinės sąjungos įstatais, sunorminti, apibrėžti ir detalizuoti profesinės sąjungos komitetų darbo tvarką ir kompetenciją.
2. Komitetų darbo reglamentą tvirtina Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdyba.
3. Komitetai yra Muitinės darbuotojų profesinę sąjungą ir jos narius atstovaujamasis organas, kurio veiklai vadovauja pirmininkas. Komitetai veikia vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos įstatymais, profesinės sąjungos įstatais, profesinės sąjungos konferencijų nutarimais, valdybos sprendimais bei šiuo darbo reglamentu.

Lietuvos Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimo
Įstatai
I skirsnis.
BENDROJI DALIS

1. Lietuvos Muitinės darbuotojų profesinių sąjungų susivienijimas (toliau tekste – Susivienijimas) yra Lietuvos muitinės darbuotojų profesinių sąjungų organizacija.
2. Susivienijimas yra socialinis partneris - darbuotojų atstovas, turintis teisę pasirašyti susitarimus ir kolektyvines sutartis su Vyriausybe, ministerijomis, Muitinės departamentu prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, muitinės įstaigų vadovais - darbdaviais ir kitomis organizacijomis.
3. Susivienijimas yra juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo veikloje besivadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais, reglamentuojančiais profesinių organizacijų veiklą, ir šiais įstatais.

MUITINĖS DARBUOTOJŲ ROFESINĖ SĄJUNGA

ĮSTATAI
I skyrius.
BENDROJI DALIS

1. Muitinės darbuotojų profesinė sąjunga (toliau – Profesinė sąjunga) yra Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymo nustatyta tvarka įsteigta organizacija, jungianti muitinės įstaigų ir organizacijų darbuotojus.
2. Profesinė sąjunga yra socialinis partneris - darbuotojų atstovas, turintis teisę pasirašyti susitarimus ir kolektyvines sutartis su Vyriausybe, ministerijomis, darbdaviais ir jų organizacijomis.
3. Profesinė sąjunga veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, kitais teisės aktais, šiais įstatais ir turi Darbo kodekso, Lietuvos Respublikos Profesinių sąjungų įstatymo bei kitų įstatymų ir teisės aktų nustatytas teises ir veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.

MUITINĖS DARBUOTOJŲ PROFESINĖS SĄJUNGOS

VALDYBOS
DARBO REGLAMENTAS
I skirsnis.
BENDROJI DALIS

1. Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdybos (toliau tekste – ,,valdyba“) darbo reglamento paskirtis – remiantis Lietuvos Respublikos profesinių sąjungų įstatymu ir profesinės sąjungos įstatais, sunorminti, apibrėžti ir detalizuoti profesinės sąjungos valdybos darbą tvarką, valdybos struktūrą, valdybos narių kompetenciją.
2. Valdybos darbo reglamentą (toliau tekste – ,,reglamentas“) priima ir keičia Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos valdyba.

Nuomonių skiltis

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com
Our website is protected by DMC Firewall!