Pastaruoju laiku pareigūnai, laikinai MD įsakymais perkelti į Vilniaus teritorinę muitinę, kreipiasi pagalbos dėl vykimų tvarkos tikrinti sveikatą.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 111 straipsnio 2 d. 6 p. į darbo laiką įskaitomas privalomųjų darbuotojų sveikatos patikrinimų laikas.

Atsižvelgiant į tai, Klaipėdos ir Kauno teritorinių muitinių pareigūnai, Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymais laikinai perkelti į Vilniaus teritorinę muitinę (nutolusi darbo vieta – Kauno ir Klaipėdos teritorinės muitinės), turėtų parengti pranešimą dėl komandiruotės Lietuvos Respublikoje. Vadovaujantis Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1B-2 „Dėl įgaliojimų priimti sprendimus personalo valdymo klausimais suteikimo" 1.1.4 papunkčiu, Vilniaus teritorinės muitinės direktorius turi teisę priimti sprendimus dėl pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, siuntimo į tarnybines komandiruotes Lietuvos Respublikoje.

Visos komandiruotės išlaidos turi būti apmokėtos vadovaujantis Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“.

MDPS informacija

DMC Firewall is a Joomla Security extension!